Home » Gemeenten

Uw gemeente behandelt aanvragen en verzoeken tot verlenging in het kader van de Leegstandwet. Uw gemeente cq de betreffende ambtenaar moet hiertoe tijd inplannen waardoor hij niet of moeilijker aan zijn overige werkzaamheden toekomt, juist in deze tijd waarin de drukte met sprongen groter wordt. LeeuwenLeegstand kan met uw gemeente de mogelijkheden bekijken om deze werkzaamheden aan ons uit te besteden, zodat de betreffende ambtenaar hier geen omkijken meer aan heeft en zich kan toeleggen op andere prioriteiten.

  

Aanvragen en verzoeken tot verlenging van een vergunning in het kader van de Leegstandwet dienen te worden verwerkt door u als gemeente. LeeuwenLeegstand neemt uw organisatie dit werk uit handen. U zendt de aanvragen door naar LeeuwenLeegstand.nl en de aanvraag wordt correct verwerkt en de concept-vergunning met bijbehorend schrijven danwel de afwijzing wordt naar u als gemeente retour gezonden, klaar ter ondertekening. Natuurlijk wordt de correctheid van de aanvraag nauwkeurig onderzocht en aanvragers zullen eventueel worden benaderd en/of geadviseerd hun aanvraag aan te vullen. Alles natuurlijk binnen de kaders die bij het aangaan van de samenwerking in goed  overleg zijn geschetst in afstemming met uw gemeente. Een en ander ontlast de betreffende ambtenaar van de gemeente, zodat in deze tijd van werkdruk op deze wijze extra prioriteiten kunnen worden bereikt. 

Desgevraagd zal de VNG verwijzen naar onze diensten.

LeeuwenLeegstand

Mr. F.N. van Leeuwen

info@leeuwenleegstand.nl

telefoon:

06 - 276 279 02