Home » Over ons

LeeuwenLeegstand is een jong bedrijf dat inspeelt op de actualiteit inzake vergunningverlening in het kader van de Leegstandwet. Belangen worden onderkend en problemen getackeld en voorkomen. Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat een aanvraag of het verlenen van een vergunning slechts gebaat is bij correctheid en zorgvuldigheid. Adviseurs van LeeuwenLeegstand zijn nauw betrokken bij het geven van cursussen in het kader van de Leegstandwet bij de Bestuursacademie, alsmede bij gemeentelijke dienstverlening en advisering betreffende deze wet.

 

Mr. F.N. van Leeuwen is afgestudeerd in het notarieel recht te Leiden. Na bij diverse overheidsinstanties te hebben gewerkt en vandaar uit veel met de Leegstandwet in aanraking te zijn gekomen, wenst hij thans zijn kunde aan te wenden om particulieren en gemeenten te helpen bij het aanvragen of verwerken van een aanvraag in het kader van de Leegstandwet.

 

De academische kennis en ervaring leiden tot een heldere begeleiding of verwerking van een aanvraag. Wij kijken in voorkomende gevallen verder dan de Leegstandwet, zodat uw pand niet onverhoopt leeg komt te staan. Hierbij houden wij ook andere vormen van verhuur in het oog. Natuurlijk spelen wij in op (mogelijkheden voortkomende uit) de actuele jurisprudentie. Zodoende wordt in alle gevallen maatwerk geleverd. Kijk wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Leegstandwet of overige vormen van verhuur.

LeeuwenLeegstand

Mr. F.N. van Leeuwen

info@leeuwenleegstand.nl

telefoon:

06 - 276 279 02