Home » Statushouders

Tijdelijke huisvesting statushouders

 

Indien vluchtelingen statushouders worden, hebben ze recht op huisvesting. Op dit moment is er sprake van een grote toestroom van vluchtelingen. Om die reden is her bij gemeenten een grote vraag naar (tijdelijke) opvanglocaties voor statushouders. Gemeenten zoeken samen met woningcorporaties en andere partijen naar mogelijkheden om statushouders de woonruimte te bieden waar ze recht op hebben. In veel gevallen zal het gaan om tijdelijke opvang (tijdelijke huur) in sommige gevallen zal zelfs een tijdelijke locatie soelaas kunnen bieden.

U kunt als verhuurder via de Leegstandwet woonruimte bieden tbv deze problematiek. Indien u hierbij juridische ondersteuning nodig heeft, dan adviseert LeeuwenLeegstand u graag over de mogelijkheden vanuit de Leegstandwet voor het tijdelijk huisvesten van statushouders.